Katalog - Unscharfe Suche

Signatur: Lk 136:Anh.
Allard, Carel [Hrsg.]:
Byvoegsel Tot de Niewe Hollandse Scheeps-Bouw, Zynde een vermeerdering van noch 78 niewe bezondere Vlaggen; Beloopende dezelve nu in dit gansche werk ten getale van 213, alle verscheide. Zynde hier bygevoegd een algemeene Register der Vlaggen, van het Eerste en Tweede Deel, en dit Byvoegsel; te zamen naar den rang van hat A. B. C. gesteld. [Beilage]. - Amsterdam: Carel Allard 1705. [4] Bl.

Zugehörige Publikationen: