Katalog - Unscharfe Suche

Signatur: Lf 51
Bastholm, Christian:
Dr. Bastholms Anmodning til Publikum, at de, som have læst hans Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes Gudstieneste, ogsaa ville læse følgende Besvarelse paa de, derinnod giorte, Indvendinger. - Kopenhagen: Gyldendals Forlag 1785. 31 S.