Kartensammlung - Unscharfe Suche

Signatur: Kart A 470.53
Münster, Sebastian:
Stocholmia. - Basel: Heinrich Petri [1550?]. 1 Ansicht. Holzschnitt.
(Cosmographiae Universalis.)
––––––
Fußnote: Aus: Münster, Sebastian: La Cosmographiae Universalis.
––––––
Geographisches Register: Stockholm