Kartensammlung - Unscharfe Suche

Signatur: Kart A 242.16
Keulen, Gerard van; Stuurman, Jan Piterse:
Nieuwe gelÿk gradige of Platte Zekaart van het Noorderdeel van Europa. Vertoonende de Geheele Groenlandse en Moskovise Scheepvaard waer in Elk de Miswÿsubge van het Compas selver moet verbeeteren. Nieuwelÿks gemaakt en uÿtgegeven door Gerard van Keulen. Oversien en gekorrigeert door Ian Piterse Stuurmann. - Amsterdam [1700?]. 1 Karte. Kupferstich, Rahmen und Gebiete koloriert.
––––––
Maßstab: Circa 1:3.950.000
––––––
Fußnote: "Met Privilegie". - Titelkartusche oben links. - Maßstabsleiste (Duÿtsche Mÿlen, Lieues de France). - Mit 2 Windrosen.
––––––
Geographisches Register: Island; Grönland; Norwegen; Jan Mayen; Europäisches Nordmeer