Kartensammlung - Expertensuche

Signatur: Kart A 979.21
Carolus, Joris; Jansson, Jan:
Pascaarte van de Custen van Hitlandt Yslandt ende voort naer Oudt-Groenlandt en nade Straet Davids alle na de ware distantien ende streckingen soo om de noord ende zuÿd als inde longitude van Oost en West alles beschreven bÿ een vergadert ende selfs bevaren door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrÿver tot Enckhuÿsen. - [Amsterdam]: [Johann Jansson] 1634. 1 Karte. Kupferstich.
(Het nieuw vermeerdert Licht van de grote Zeevaart.)
––––––
Maßstab: [Nicht maßstäbig]
––––––
Fußnote: Titelkartusche oben rechts. - Maßstabskartusche oben Mitte. - Maßstabsleiste (Duytsche mÿlen, Spaansche mÿlen). - Ohne Kartennetz. - Unten rechts: 21. - Mit Tiefenangaben. - Aus: Jansson, Jan: Het nieuw vermeerdert Licht van de grote Zeevaart.
––––––
Geographisches Register: Grönland; Island; Färöer; Jan Mayen; Shetlandinseln; Davisstraße