Katalog - Unscharfe Suche

Signatur: Lr 239
Berkel, Adriaan van:
Amerikaansche Voyagien, Behelzende een Reis na Rio de Berbice, Gelegen op het vaste Land van Guiana, aan de Wilde-kust van America, Mitsgaders een andere na de Colonie van Suriname, Gelegen in het Noorder Deel van het gemelde Landschap Guiana. Ondermengd met alle de byzondertheden noopende de Zeden, Gewoonten, en Levenswijs der Inboorlingen, Boom- en Aardgewassen, Waaren en Koopmanschappen, en andere aanmerkelijke zaaken. Beschreven door Adriaan van Berkel. Vercierd met koperne Plaaten. - Amsterdam: By Johan ten Hoorn 1695. [4] Bl., 139 S., [4] S. Inhaltsverz. Mit Frontispiz u. 2 doppelblattgr. Kupfertafeln.

––––––
Beschreibung der niederländischen Kolonie Surinam. Der niederländische Kaufmann Adriaan van Berkel war von 1670 bis 1674 Sekretär und Bevollmächtigter der Kolonie Berbice (heute Guyana). 1680 ging er erneut nach Surinam und kehrte erst 1689 nach Europa zurück. Seine Reisebeschreibung hat zwei Teile: »Reis na Rio de Berbice, gelegen op het vaste Land van Guiana aan de wilde Kust van America« und »Reis na Suriname, gelegen in het Noorder Deel van het Landschap Guiana«. In den beiden Teilen schildert Berkel seine beiden mehrjährigen Aufenthalte in Berbice und in Surinam. Hier die erste niederländische Ausgabe. Eine ungekürzte deutsche Übersetzung erschien fast hundert Jahre später, Memmingen 1789 (in <138> als Kopie vorhanden).
––––––
Reiseorte: Südamerika; Guyana; Surinam